Tổng cục Du lịch tổ chức đoàn famtrip khảo sát Hà Giang
Cập nhật: 26/03/2015