Thành Cổ Loa và đền thờ An Dương Vương (Ảnh: Huy Hoàng)
Cập nhật: 16/02/2016