Dự án EU-ESRT tổ chức Khóa tập huấn về thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch (Ảnh: Anh Dũng)
Cập nhật: 01/09/2016
Album mới hơn