Tái hiện lễ hội đua bò Bảy Núi (An Giang) tại Làng VHDL các dân tộc Việt Nam
Cập nhật: 21/11/2013