Chương trình khảo sát và hội thảo Định hướng phát triển sản phẩm du lịch thị xã Đông Triều (Ảnh: Anh Dũng)
Cập nhật: 28/03/2016