Khách sạn Sheraton Hà Nội bổ nhiệm Tổng Bếp trưởng người Việt đầu tiên
Cập nhật: 12/11/2013