Lễ vinh danh các doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2016 (Ảnh: Anh Dũng, Hương Lê)
Cập nhật: 11/07/2016