Liên hoan Nghệ thuật quần chúng khối tham mưu và quản lý nhà nước năm 2014 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cập nhật: 19/05/2014