Lễ bế mạc Hội chợ Du lịch quốc tế - VITM Hà Nội 2016 (Ảnh: Anh Dũng)
Cập nhật: 19/04/2016