Chuyến công tác của TCDL tại Phú Thọ và Vĩnh Phúc
Cập nhật: 08/07/2013