Vườn hoa thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng (Ảnh: PTH)
Cập nhật: 14/12/2016
Album