Phong cảnh Hà Giang (Ảnh: Vũ Trình)
Cập nhật: 20/10/2016
Album