Khu di tích lịch sử Pác Bó - Cao Bằng (Ảnh: PTH)
Cập nhật: 28/10/2016
Album