Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4 và 4 tháng năm 2018
Cập nhật: 03/05/2018
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 4/2018 ước đạt 1.341.913 lượt, giảm 0,1% so với tháng 03/2018 và tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung 4 tháng năm 2018 ước đạt 5.547.314 lượt khách, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm 2017.
Tổng cục Thống kê