Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3 và 3 tháng năm 2018
Cập nhật: 30/03/2018
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3/2018 ước đạt 1.343.314 lượt, giảm 6,2% so với tháng 02/2018 và tăng 33,6% so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung 3 tháng năm 2018 ước đạt 4.205.401 lượt khách, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm 2017.
Tổng cục Thống kê