Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2017
Cập nhật: 30/10/2017
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10/2017 đạt 1.024.899 lượt, tăng 5% so với tháng trước và tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2016. Tính chung 10 tháng năm 2017 ước đạt 10.473.230 lượt khách, tăng 28,1% so với cùng kỳ 2016.
Tổng cục Thống kê