Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2017
Cập nhật: 01/12/2017
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11/2017 ước đạt 1.172.568 lượt, tăng 14,4% so với tháng trước và tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2016. Tính chung 11 tháng năm 2017 ước đạt 11.645.798 lượt khách, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm 2016.
Tổng cục Thống kê