Phú Thọ: Phục dựng lễ hội làng cổ Gia Ninh
Cập nhật: 14/03/2007
Ban quản lý Khu di tích Đền Hùng và chính quyền xã Thanh Đình, Tp. Việt Trì vừa tổ chức phục dựng lễ hội  Ông Khưu - Bà Khưu của làng cổ Gia Ninh.

Đây là lễ hội mang đặc trưng của văn minh lúa nước, tái hiện những lớp văn hóa tín ngưỡng nông nghiệp cổ truyền. Trong thời gian tới, lễ hội sẽ được đưa vào khai thác đón khách theo các tour du lịch của Chương trình “Về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam” của tỉnh Phú Thọ. 

Lễ hội Ông Khưu - Bà Khưu của làng cổ Gia Ninh là lễ hội tín ngưỡng phồn thực nông nghiệp, cầu mong mùa màng tươi tốt và sinh sôi với lễ tục rước Giải, rước Ông Khưu - Bà Khưu, Tế Thánh, Hú Cờ.

Việc phục dựng lễ hội Ông Khưu - Bà Khưu của làng cổ Gia Ninh, xã Thanh Đình là một phần trong chương trình dài hạn của đề án khai thác những giá trị di sản văn hóa đặc sắc tại Khu di tích Đền Hùng nhằm phát triển du lịch, nâng cao đời sống văn hóa của cộng đồng dân cư địa phương.

Để có được một kịch bản lễ hội hoàn chỉnh, Ban quản lý di tích Đền Hùng cùng cán bộ Tổng cục Du lịch đã tổ chức sưu tầm một cách công phu, ghi chép lại từ các tài liệu và người dân của khu làng cổ Gia Ninh và xã Thanh Đình.

Làng cổ Gia Ninh thuộc xã Thanh Đình, Tp. Việt Trì, một xã vùng ven khu di tích Đền Hùng. Thanh Đình là vùng dân cư quan trọng ở trung tâm của nước Văn Lang thời đại Hùng Vương. Khảo cổ học đã từng phát hiện tại đây những dấu vết cư trú dầy đặc của người Việt cổ ở hai thiên niên kỷ cuối cùng trước công nguyên.
Nhân Dân