Lâm Đồng – Khánh Hoà ký kết chương trình liên kết phát triển du lịch
Cập nhật: 12/03/2007
Ngày 6/3/2006 tại Khánh Hoà đã diễn ra Hội Nghi Liên Kết hợp tác phát triển Thương mại – Du lịch khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ 5 với sự tham gia của Lãnh đạo Tổng Cục Du Lịch và 16 Sở Du lịch - Thương mại, Thương mại – Du lịch, Du lịch, Thương mại của 14 tỉnh thành khu vực miền Trung – Tây Nguyên.
Trung tâm XTTMĐT&DL Lâm đồng