Xây dựng hình ảnh, định vị thương hiệu du lịch Lâm Đồng là điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện
Cập nhật: 26/04/2024
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Du khách tham quan Thung lũng Tình yêu

Kế hoạch nhằm cụ thể hoá các nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh tại Chỉ thị số 08/CT-TTg. Đồng thời tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động nhằm  triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Chỉ thị số 08/CT-TTg gắn với thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng để thúc đẩy phát triển du lịch Lâm Đồng thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với phương châm “Sản phẩm đặc sắc - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thủ tục thuận tiện, đơn giản - Giá cả cạnh tranh - Môi trường vệ sinh sạch, đẹp - Điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện”.

Kế hoạch đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể gồm: Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành du lịch theo hướng phát triển toàn diện, nhanh và bền vững. Trong đó, phát triển nguồn nhân lực du lịch theo cơ cấu hợp lý; củng cố, phát triển hệ thống sản phẩm và điểm đến du lịch; cơ cấu lại thị trường khách du lịch; cơ cấu lại doanh nghiệp du lịch.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, kinh doanh nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, khuyến khích đổi mới, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển lực lượng doanh nghiệp, hình thành nhiều doanh nghiệp có thương hiệu mạnh; hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh du lịch ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và tiếp cận các nguồn vốn; cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh du lịch, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp…

Đa dạng hoá các hình thức quảng bá xúc tiến du lịch. Triển khai đa dạng, linh hoạt các hình thức truyền thông marketing phù hợp với mục tiêu, yêu cầu của từng thị trường khách, kết hợp hiệu quả giữa các hình thức quảng bá truyền thống và hiện đại. Đổi mới phương thức, công cụ, nội dung, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong xúc tiến, quảng bá du lịch…

Xây dựng hình ảnh, định vị thương hiệu du lịch Lâm Đồng là điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện. Trong đó, chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa bản địa đặc sắc, cảnh quan tự nhiên độc đáo cho phát triển du lịch bền vững. Bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch, chú trọng vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; khuyến khích sự tham gia của người dân, doanh nghiệp trong xây dựng môi trường du lịch văn hoá, văn minh, thân thiện theo phương châm “Mỗi người dân là một đại sứ du lịch”. Thực hiện hiệu quả việc bảo vệ môi trường, chăm sóc và bảo vệ rừng. Triển khai Chương trình hành động du lịch xanh giai đoạn 2023 - 2025, bảo vệ môi trường tự nhiên và xã hội tại các điểm đến du lịch trọng điểm theo định hướng “Điểm đến du lịch xanh, sạch, đẹp, văn minh, thân thiện”.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch và bộ Quy tắc ứng xử văn hóa người Đà Lạt, giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa, Thanh lịch, Mến khách”. Xây dựng Đà Lạt - Lâm Đồng là địa phương có môi trường tự nhiên đẹp, môi trường xã hội an toàn, thân thiện, hấp dẫn, tạo ấn tượng tốt đẹp cho du khách…

Lệ Thủy

Báo Lâm Đồng - baolamdong.vn - Đăng ngày 26/4/2024