240 tác phẩm dự thi Biểu trưng và Biểu ngữ Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa
Cập nhật: 04/12/2020
Sáng 3-12, Sở Du lịch phối hợp với Báo Khánh Hòa tổ chức chấm sơ khảo Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và biểu ngữ (slogan) về thương hiệu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa.

Cuộc thi sáng tác biểu trưng và biểu ngữ về thương hiệu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa do Sở Du lịch phối hợp với Báo Khánh Hòa tổ chức từ ngày 15-9 đến ngày 1-12-2020. Ban tổ chức đã nhận được 100 tác phẩm dự thi biểu trưng và 140 tác phẩm dự thi biểu ngữ.

Lãnh đạo Sở Du lịch và Báo Khánh Hòa xem các tác phẩm dự thi biểu trưng (logo) du lịch Nha Trang - Khánh Hòa

Trong sáng 3-12, Ban Giám khảo gồm đại diện của Sở Du lịch, Báo Khánh Hòa, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa – Thể thao, Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh đã chấm vòng Sơ khảo. Theo đó, Ban giám khảo đã chọn 6 tác phẩm biểu trưng, 5 biểu ngữ vào vòng Chung khảo. Theo kế hoạch, Ban Tổ chức sẽ đăng tải các tác phẩm biểu trưng, biểu ngữ trên các phương tiện truyền thông để bạn đọc bình chọn, trước khi tổ chức chấm Vòng Chung khảo để có kết quả cuối cùng của cuộc thi.

Theo Ban tổ chức, biểu trưng và biểu ngữ du lịch Khánh Hòa phải ấn tượng, thể hiện được đặc trưng, thế mạnh của du lịch. Trong đó, biểu trưng không vi phạm thuần phong mỹ tục, không sao chép, trùng lặp với các biểu trưng trong và ngoài nước; biểu ngữ ngắn gọn (không quá 10 chữ), súc tích và dễ nhớ.

X.T

Báo Khánh Hòa