240 tác phẩm dự thi Biểu trưng và Biểu ngữ Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa
Sáng 3-12, Sở Du lịch phối hợp với Báo Khánh Hòa tổ chức chấm sơ khảo Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và biểu ngữ (slogan) về thương hiệu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa.
TIN NỔI BẬT