Cơ cấu lại thị trường khách du lịch để phát triển bền vững và hiệu quả
Cập nhật: 27/11/2020
(TITC) – Cơ cấu lại thị trường khách du lịch là yêu cầu đặt ra để đảm bảo sự tăng trưởng ổn định của cả thị trường quốc tế và thị trường nội địa, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 đã làm thay đổi thị trường du lịch toàn cầu và nhu cầu, hành vi của du khách.

Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là một nội dung chính được trao đổi trong Hội nghị cơ cấu lại thị trường khách du lịch do Tổng cục Du lịch tổ chức ngày 19/11 vừa qua. Về cơ cấu khách du lịch, năm 2019 thị trường khách quốc tế chỉ chiếm gần 1/5 tổng lượng khách, nhưng đóng góp trên 55% tổng thu toàn ngành. Trong khi khách du lịch nội địa chiếm hơn 80% nhưng chỉ đóng góp gần 45% tổng thu.

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ cuối tháng 3, hoạt động du lịch quốc tế đã bị tạm dừng cho đến nay. Sự sụt giảm của khách quốc tế đã làm mất đi nguồn thu rất lớn đối với du lịch Việt Nam.

Mặt khác, đối với thị trường quốc tế, các nước Đông Bắc Á thường là thị trường nguồn hàng đầu, chiếm khoảng 66%. Thị trường ASEAN chiếm 11%, Châu Âu 12%, Bắc Mỹ, châu Đại Dương chiếm khoảng 7%. Một số thị trường khác như Ấn Độ, Trung Đông có tiềm năng, tăng trưởng tốt nhưng lượng khách còn thấp.

Bên cạnh đó, kết quả điều tra thống kê cũng cho thấy tỷ lệ khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày còn thấp. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng quyết định hiệu quả của hoạt động kinh tế du lịch. Vấn đề này đặt ra yêu cầu cần phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như du lịch MICE, du lịch golf, du lịch chăm sóc sức khỏe, làm đẹp...

Những vấn đề về cơ cấu lại thị trường khách du lịch sẽ tiếp tục được đề cập và thảo luận sâu tại Hội nghị toàn quốc về du lịch diễn ra tại Quảng Nam vào ngày 28/11 tới đây.

Trung tâm Thông tin du lịch