Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trưng bày các tư liệu quý về tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực của Bác Hồ
Cập nhật: 19/05/2021
(TITC) -  Nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021), ngày 18/5/2021, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã giới thiệu trưng bày hơn 300 bức ảnh tư liệu, tài liệu đặc biệt giá trị về cuộc đời của Bác Hồ với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

(Ảnh: Báo Văn hóa) 

Nội dung trưng bày được thể hiện qua hơn 300 bức ảnh tư liệu, tài liệu thời sự và chia làm 3 phần: Chủ tịch Hồ Chí Minh - tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực; Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tình cảm của nhân dân thế giới với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phần 1: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực” bao gồm 170 bức ảnh tư liệu quý, làm nổi bật những phẩm chất đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ý chí quyết tâm tìm đường cứu nước, giành độc lập, tự do cho dân tộc; sự tận tụy phục vụ Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; kiên trì mục tiêu xây dựng, bảo vệ và phát triển tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới vì hòa bình, công lý và tiến bộ xã hội...

Phần 2: “Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với hơn 70 ảnh tư liệu, thời sự, phần nội dung giới thiệu những hình thức tuyên truyền của khu di tích nói riêng, cả nước nói chung trong 5 năm hưởng ứng Chỉ thị 05-CT/TW. Đó là: Công tác xuất bản, trưng bày, triển lãm tại khu di tích và các địa phương ở trong nước; những tấm gương điển hình bình dị mà cao quý xuất hiện trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trưng bày. Ảnh: VGP/Nhật Nam

Với chủ đề “Tình cảm của nhân dân thế giới với Chủ tịch Hồ Chí Minh”, phần 3 giới thiệu 60 ảnh tài liệu về hiện vật, quà tặng của bạn bè quốc tế trưng bày tại Khu di tích, bút tích của các nguyên thủ quốc gia các nước trên thế giới khi vào thăm di tích và các hoạt động tuyên truyền của Khu di tích ở nước ngoài…

Trưng bày “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, hội nhập với thế giới và là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và Nhân dân ta.

Trưng bày “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” kéo dài đến hết ngày 18/6/2021 tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội).

Trung tâm Thông tin du lịch

Tin đã đăng