Khánh Hòa: Tổ chức Hội thi tuyên truyền Di sản văn hóa năm 2017
Cập nhật: 22/08/2017
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền Di sản văn hóa cấp tỉnh năm 2017.

Hội thi tuyên truyền Di sản văn hóa nhằm cung cấp cho các em học sinh, đoàn viên thanh niên và nhân dân một số nhận thức cơ bản về di sản văn hóa và bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; qua đó góp phần giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, lòng tự hào về bản sắc văn hóa Việt Nam; xây dựng ý thức tự giác tìm hiểu di sản văn hóa của địa phương cũng như của đất nước; ý thức bảo vệ di sản văn hóa; xây dựng hành vi ứng xử văn minh khi đến các di tích, danh lam thắng cảnh…

Nội dung thi tìm hiểu, phổ biến kiến thức về di sản văn hóa thế giới ở Việt Nam, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trong nước, trong tỉnh và việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích theo quy định của Luật Di sản văn hóa…

Hội thi được tổ chức theo hình thức sinh hoạt ngoại khóa chuyên đề như: đố vui, sân khấu hóa, trắc nghiệm, tập làm hướng dẫn viên thuyết minh tại di tích, nhận diện di tích qua hình ảnh, giao lưu với khán giả. Đồng thời tuyên truyền trực quan về các danh nhân, di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trong tỉnh.

Tại các huyện, thị xã, thành phố, Hội thi được tổ chức vào tháng 9/2017. Căn cứ kết quả sẽ lựa chọn đội thi tham gia cấp tỉnh tổ chức vào tháng 11/2017 tại thành phố Nha Trang./.

VTV