Hà Nội: Quy hoạch tổng thể khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Cập nhật: 03/11/2016
Sở VHTT Hà Nội vừa có văn bản báo cáo UBND TP. Hà Nội về việc Quy hoạch tổng thể khu di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Theo đó, thời gian thực hiện quy hoạch là năm 2017 và gồm các nội dung: Các giải pháp phát triển các sản phẩm văn hóa và du lịch: Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp mới; Các giải pháp phát triển dịch vụ, đa dạng hóa các dịch vụ cho du khách ở cả ba phân khu: Nội tự, vườn Giám và hồ Văn; Quy hoạch lộ trình, tuyến tham quan, hệ thống biển thông tin, chỉ dẫn đối với khách tham quan, nghiên cứu, đề xuất giải pháp đối với vấn đề giao thông, bãi đỗ xe...

Nâng cao công tác quản lý di tích: Đào tạo nâng cao trình độ của đội ngũ nguồn nhân lực đảm bảo hoạt động hiệu quả hơn; Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động tham quan của khách du lịch đối với di tích, tác động môi trường, giải pháp kiểm soát ô nhiễm: Xử lý các không gian cây xanh-mặt nước, tổ chức thu gom và vận chuyển rác thải; Các giải pháp quy hoạch đô thị gắn với bảo tồn di sản (tạo sự lồng ghép hài hòa của di tích trong không gian đô thị, hướng tới bảo vệ và phát huy giá trị tốt hơn).

Nghiên cứu, đánh giá và đề ra các phương án bảo tồn, tu bổ các công trình cổ, các giá trị cảnh quan kiến trúc của di tích; Công tác quảng bá, xúc tiến hình ảnh, giá trị di sản, tổ chức các sự kiện văn hoá, giáo dục phù hợp nhằm thu hút khách tham quan đến với di tích; Các giải pháp nâng cao ý thức, hiểu biết, ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư, các tổ chức, cơ quan, của khách tham quan trong việc bảo vệ, giữ gìn giá trị di sản.

Cinet