Xây dựng Khu trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần
Cập nhật: 03/11/2016
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng Khu trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định” (Dự án).

Lễ rước kiệu Ngọc Lộ. Ảnh: PL+

Theo đó, đầu tư xây dựng Khu trung tâm lễ hội thuộc nhóm Dự án bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đặc biệt thời Trần tại tỉnh Nam Định và đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định.

Cụ thể, với khu công viên văn hóa Trần (phía Nam sông Vĩnh Giang), xây dựng hồ nước cảnh quan sinh thái phục vụ tưới và tiêu thoát nước của khu vực và đường dạo ven hồ; hệ thống cây xanh cảnh quan, hệ thống chiếu sáng.

Còn với khu Trung tâm lễ hội (nằm giữa đền Trần và chùa Tháp), xây dựng sân lễ hội; xây dựng và tôn tạo hệ thống cây xanh cảnh quan, cấp nước, thoát nước và vệ sinh môi trường, cấp điện và chiếu sáng và công trình kiến trúc, nghệ thuật phục vụ lễ hội.

Xây dựng mới khu đệm, khu dịch vụ, hệ thống đường giao thông kết nối đến các phân khu và giao thông nội bộ; công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật chung (cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải, chất thải...); hệ thống chiếu sáng, bãi đỗ xe.

UBND tỉnh Nam Định là chủ đầu tư Dự án. Dự án được thực hiện trong 5 năm (2016 - 2020) tại Phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Dự án nhằm hoàn thành Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử - văn hoá thời Trần tại tỉnh Nam Định đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 252/2005/QĐ-TTg ngày 12/10/2005; tạo tiền đề cho việc lập hồ sơ đề nghị công nhận quần thể khu di tích quốc gia đặc biệt thời Trần tại tỉnh Nam Định là di sản văn hoá thế giới.

Bên cạnh đó, xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ cảnh quan và hoàn thiện cơ sở vật chất góp phần gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học của quần thể khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định trong bối cảnh xã hội mới; qua đó phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ người Việt Nam.

Đồng thời, hình thành một điểm du lịch đặc sắc cho du khách trong nước và quốc tế đến thăm quan, nghiên cứu, tìm hiểu về văn hoá thời Trần; điểm sinh hoạt văn hoá, tín ngưỡng phù hợp với ước nguyện của nhân dân, góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định trong thời gian tới.

Hoàng Diên

Chinhphu.vn