Bắc Giang tu bổ, chống xuống cấp một số di tích quốc gia
Cập nhật: 02/07/2015
Sở VHTTDL Bắc Giang vừa phân bổ 600 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa cho việc tu bổ, chống xuống cấp một số di tích quốc gia trên địa bàn tỉnh. 
 

Theo đó, 03 di tích được tu bổ đợt này bao gồm: Chùa Cao, xã Khám Lạng (Lục Nam); đình Sen Hồ, thị trấn Nếnh (Việt Yên); đình Vân Cốc, xã Vân Trung (Việt Yên). Mỗi di tích được hỗ trợ 200 triệu đồng. Các địa phương có di tích chịu trách nhiệm lập hồ sơ, thiết kế kỹ thuật theo quy định của Luật Di sản Văn hóa.

Hiện nay trên đại bàn tỉnh có 2.237 di tích các loại, trong đó có khoảng 500 di tích được xếp hạng cấp tỉnh và quốc gia. Nhận thức rõ tầm quan trọng của các di tích lịch sử, văn hóa đối với nhân dân cả nước nói chung, Bắc Giang nói riêng, trong những năm qua, việc bảo tồn, tôn tạo hệ thống di tích được các cấp, ngành tỉnh Bắc Giang quan tâm thường xuyên. Mỗi năm, hàng chục tỷ đồng được đầu tư sửa chữa, tu bổ, nâng cấp đình, đền, chùa, danh lam thắng cảnh… nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của nhân dân.

Được biết, trong năm 2014, chỉ riêng thành phố Bắc Giang đã tập trung tôn tạo, tu bổ 9 di tích với kinh phí hàng tỷ đồng. Những công trình hoàn thành không những góp phần làm cho cảnh quan thêm đẹp mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng, lòng yêu nước cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. 

CINET