Đà Nẵng đón hơn 2 triệu lượt khách du lịch trong 6 tháng đầu năm
Cập nhật: 29/06/2015
Thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố cho biết, 6 tháng đầu năm 2015, tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng ước đạt trên 2 triệu lượt (tăng 25% so với cùng kỳ 2014).
 

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 600.000 lượt (tăng 33% so với cùng kỳ 2014), khách nội địa ước đạt 1,6 triệu lượt (tăng 22% so với cùng kỳ 2014).

Tổng số cơ sở lưu trú du lịch có trên địa bàn thành phố đến 6 tháng đầu năm 2015 ước đạt 478 cơ sở (tăng 68 cơ sở lưu trú so với 6 tháng đầu năm 2014). Tổng số phòng trên 17.600 phòng, tăng 3.400 phòng so với cùng kỳ năm 2014.

Hiện Đà Nẵng có 198 đơn vị kinh doanh lữ hành, tăng 25 đơn vị so với cùng kỳ năm 2014, tổng số hướng dẫn viên du lịch là gần 1.800 người.

Báo Đà Nẵng