Hội nghị thị trưởng các thành phố du lịch khu vực hạ nguồn sông Mê Kông
Cập nhật: 23/07/2013
Dự kiến tổ chức từ ngày 9-12/9 tại TP. Hồ Chí Minh, Hội nghị thị trưởng các thành phố du lịch khu vực hạ nguồn sông Mê Kông (trong khuôn khổ Hội chợ quốc tế du lịch ITE 2013) với sự tham dự của 5 TP: Phnôm Pênh (Campuchia), Vientiane (Lào), Yangon (Myanmar), Bangkok (Thái Lan) và TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung chính của chương trình tập trung bàn các giải pháp cụ thể nhằm kết nối, tăng cường hợp tác phát triển sản phẩm du lịch nội vùng, đánh giá các hoạt động phối hợp phát triển du lịch, tiếp tục thảo luận các giải pháp tăng cường sự liên kết và hợp tác quảng bá xúc tiến du lịch nhằm phát triển kết nối giữa các thành phố trong khu vực hạ nguồn sông Mê Kông…

Báo Văn hóa