Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020
Cập nhật: 16/06/2020
(TITC) – Ngày 8/6/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành công văn số 2128/BVHTTDL-VHKCNMT về việc tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020.  

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020 với chủ đề “Hành động vì thiên nhiên” – (Time for Nature)” tại cơ quan, đơn vị.

Trong đó, tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả.

Ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải, hạn chế sử dụng túi nilon khó phân hủy, đồ dùng nhựa một lần tại địa bàn nơi cơ quan, đơn vị đóng trụ sở.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức trong việc: không săn bắt động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng; không khai thác, đánh bắt, sử dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên. Treo khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị và địa điểm phù hợp.

Bộ VHTTDL cũng yêu cầu các cơ quan báo chí, truyền thông thuộc Bộ tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020.

Thế Phi