Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng ký kết biên bản bảo tồn, phát huy giá trị Hải Vân Quan
Cập nhật: 21/02/2019
Biên bản thỏa thuận về di tích Hải Vân Quan được ký kết đã thêm một lần nữa cho thấy sự nỗ lực của hai địa phương Thừa Thiên – Huế và TP Đà Nẵng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị đối với di tích này.  

Di tích Hải Vân Quan

Ngày 20/2, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và UBND TP Đà Nẵng đã ký kết biên bản thỏa thuận thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích và kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Hải Vân Quan. 

Theo biên bản ký kết, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế là cấp quyết định đầu tư, trực tiếp phê duyệt và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và nghiệm thu quyết toán dự án bảo tồn và phát huy giá trị Hải Vân Quan theo đúng các quy định hiện hành và hồ sơ dự án được thống nhất giữa hai bên.

Nguồn vốn đầu tư cho dự án sẽ được tỉnh Thừa Thiên – Huế và TP Đà Nẵng lấy từ ngân sách địa phương chia đều theo tỷ lệ 50/50 trên tổng mức đầu tư được phê duyệt. Thời gian thực hiện và hoàn thành là từ năm 2019 – 2020, được chia làm hai đợt, từ khi phê duyệt đến tháng 2/2020 và đợt hai từ tháng 2/2020 đến khi kết thúc.

Hai bên cũng thống nhất, trong quá trình triển khai thủ tục phê duyệt dự án và giai đoạn tổ chức triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cần thông tin, trao đổi và thống nhất ý kiến văn bản với UBND TP Đà Nẵng; TP Đà Nẵng cử thành viên là đại diện Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tham gia Ban quản lý dự án thực hiện công trình do UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ định.

Ngoài ra, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo ngành văn hóa, thể thao và các đơn vị liên quan của hai địa phương xây dựng kế hoạch, cơ chế quản lý, duy tu, bảo dưỡng, phát huy giá trị và khai thác dịch vụ du lịch của di tích, đảm bảo lợi ích chung giữa hai địa phương.

Di tích Hải Vân Quan được xây dựng từ đời nhà Trần và được trùng tu dưới thời vua Minh Mạng (1826) dưới dạng cửa ải phòng thủ. Công trình nằm ở độ cao 490m so với mực nước biển trên vùng giáp ranh giữa thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế và phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Trước đó, do không rõ ràng trong việc phân cấp quản lý giữa hai địa phương Thừa Thiên – Huế và TP Đà Nẵng mà một thời gian dài Hải Vân Quan bị bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng. Trước thực trạng này, cuối năm 2016, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế và TP Đà Nẵng đã thống nhất lập hồ sơ khoa học đề đề nghị xếp hạng di tích đối với Hải Vân Quan.

Đến ngày 14/4/2017, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1531/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng là Di tích quốc gia đối với công trình này.