Báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép lập hồ sơ Khu di sản thiên nhiên Ba Bể - Na Hang trình UNESCO
Cập nhật: 31/03/2017
Mới đây, Bộ VHTTDL đã ban hành công văn số 1192/BVHTTDL-DSVH về việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép lập hồ sơ Khu di sản thiên nhiên Ba Bể - Na Hang (tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Tuyên Quang) đệ trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới.  

Du thuyền trên hồ Na Hang (Tuyên Quang)

Công văn nêu rõ, trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang, ngày 27/12/2016, Bộ VHTTDL đã tổ chức buổi họp góp ý Báo cáo tóm tắt Khu Di sản thiên nhiên Na Hang, tỉnh Tuyên Quang - Vườn quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn với sự tham gia của đại diện Hội đồng Di sản Di sản văn hóa quốc gia, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, một số nhà khoa học, UBND tỉnh Tuyên Quang và UBND tỉnh Bắc Kạn để thảo luận về khả năng và tiêu chí lựa chọn cho việc lập hồ sơ trình UNESCO công nhận là di sản thế giới. Tại cuộc họp, các đại biểu đều thống nhất chủ trương đề nghị Bộ VHTTDL trình Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng hồ sơ di sản nói trên.

Thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn (Thông báo số 42/TB-VPCP ngày 25/01/2017 của Văn phòng Chính phủ), Bộ VHTTDL đã phối hợp với UBND tỉnh Bắc Kạn, UBND tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan liên quan hoàn thiện Báo cáo tóm tắt Khu Di sản thiên nhiên Ba Bể - Na Hang (tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Tuyên Quang) theo quy định của Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới.

Để có cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo theo quy định của UNESCO và pháp luật về di sản văn hóa, Bộ VHTTDL kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét giao Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam gửi Báo cáo tóm tắt “Khu Di sản thiên nhiên Ba Bể - Na Hang” tới UNESCO đề nghị đưa vào Danh mục Dự kiến xây dựng Hồ sơ di sản thế giới.

Đồng thời, giao Bộ VHTTDL hướng dẫn UBND tỉnh Tuyên Quang và UBND tỉnh Bắc Kạn lập hồ sơ “Khu Di sản thiên nhiên Ba Bể - Na Hang” trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đệ trình UNESCO xem xét, công nhận là Di sản Thế giới trong thời gian tới.

Ngoài ra, giao UBND tỉnh Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Bắc Kạn và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai lập hồ sơ Khu Di sản thiên nhiên Ba Bể - Na Hang theo quy định tại Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản thế giới và pháp luật về di sản văn hóa.
 

Toquoc.vn