Hà Nội xây hai khu du lịch lớn tại Đà Nẵng
Cập nhật: 15/03/2007
Hai doanh nghiệp từ Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng hai khu du lịch với vốn đầu tư vài chục triệu USD mỗi dự án ở ven biển Đà Nẵng.
Vietnam Net