Tổ hợp sân golf và du lịch nghỉ dưỡng huyện Thanh Trì
Cập nhật: 28/02/2007
Ban Thường vụ Huyện uỷ Thanh Trì vừa họp với cán bộ chủ chốt các ban, ngành, 3 xã vùng bãi sông Hồng và nhà đầu tư, thống nhất chủ trương xây dựng Dự án Tổ hợp sân golf và Du lịch nghỉ dưỡng Thanh Trì.
Kinh tế & Đô thị