Duy trì bền vững các kết quả đạt được của Dự án EU-ESRT
Cập nhật: 13/06/2016
(TITC) – Đây là nội dung được nhấn mạnh tại Phiên họp thứ nhất năm 2016 của Ban chỉ đạo Dự án Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội do Liên minh châu Âu tài trợ (Dự án EU-ESRT) được tổ chức tại Hà Nội vào sáng ngày 9/6.
Toàn cảnh phiên họp

Dự án EU-ESRT đã bước vào giai đoạn kết thúc Kế hoạch hoạt động số 5 của Dự án (từ tháng 5 đến tháng 11/2016). Đánh giá chung về kết quả đã đạt được trong thời gian qua, ông Vũ Quốc Trí – Giám đốc Dự án cho biết: Lũy kế khối lượng công việc từ đầu Dự án đến Quý II/2016 ước thực hiện đạt 90%. Dự án đã hỗ trợ các hoạt động của Tổng cục Du lịch trong công tác xúc tiến du lịch, thống kê du lịch, quy hoạch du lịch, tăng cường nhận thức về du lịch có trách nhiệm; thúc đẩy hình thành tổ chức quản lý điểm đến với sự tham gia tích cực của các khu vực tư nhân và cộng đồng địa phương tại các địa bàn thí điểm (8 tỉnh Tây Bắc, 3 tỉnh Duyên hải miền Trung, 3 tỉnh ĐBSCL, 4 tỉnh Bắc miền Trung, và Quảng Ninh); đồng thời phát triển Hệ thống tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) trở thành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia và phổ biến tới các cơ sở đào tạo về du lịch trong cả nước.

Tại phiên họp, các thành viên Ban chỉ đạo đã nhất trí với nội dung dự thảo báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện trong giai đoạn đầu cũng như kế hoạch hoạt động trong giai đoạn kết thúc của Ban quản lý Dự án; đồng thời đề xuất các biện pháp nhằm duy trì, kết nối những kết quả đã đạt được của Dự án sau khi kết thúc, đảm bảo việc vận dụng hiệu quả và bền vững.

Phó Trưởng ban chỉ đạo Dự án EU-ESRT, Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Văn Tuấn tại phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Trưởng ban chỉ đạo Dự án, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn đánh giá cao việc hoàn thành các nội dung của Dự án và đề nghị Ban quản lý Dự án tiếp thu những ý kiến, đề xuất của các thành viên Ban chỉ đạo và các đại biểu để hoàn thiện báo cáo. Trong thời gian tới, tiếp tục hoàn tất bộ tài liệu về du lịch có trách nhiệm và bàn giao cho các đối tượng được thụ hưởng, nâng cao năng lực quản lý điểm đến cho các địa phương, tăng cường hỗ trợ các địa phương, hiệp hội du lịch, hỗ trợ và phát huy hơn nữa vai trò của Hội đồng Tư vấn du lịch, hỗ trợ các thủ tục thành lập Hội đồng Nghề du lịch quốc gia (NTPB) phù hợp với Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về nghề du lịch trong ASEAN, tiếp tục hỗ trợ Bộ LĐTBXH thực hiện quy trình thông qua Tiêu chuẩn VTOS trở thành Tiêu chuẩn nghề quốc gia phù hợp với các tiêu chuẩn của ASEAN...

Tổng cục trưởng nhấn mạnh, cùng với việc triển khai các nội dung và giải quyết các thủ tục trong giai đoạn kết thúc, Ban quản lý Dự án cần tập trung triển khai công tác chuyển giao kết quả cho các đối tượng thụ hưởng nhằm đảo bảo tính bền vững của Dự án sau khi kết thúc.

Tin, ảnh: Thanh Tâm