Thừa Thiên Huế công bố Quyết định thành lập Sở Du lịch và Sở Văn hóa & Thể thao
Cập nhật: 08/06/2016
Sáng ngày 6/6/2016, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức công bố các Quyết định thành lập Sở Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đã đến dự.

Theo đó, ngày 27/5/2016, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Du lịch trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Sở Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch ở địa phương theo quy định của pháp luật; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng cục Du lịch.

Tên giao dịch tiếng Anh của Sở Du lịch Thừa Thiên Huế là Department of Tourism Thua Thien Hue Province.

Sở Du lịch có các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ gồm: Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Quản lý cơ sở lưu trú; Phòng Quản lý lữ hành; Phòng Nghiên cứu Phát triển du lịch. Ngoài ra còn có đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở là Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch.

Còn tại Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 27/5/2016, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thành lập Sở Văn hóa và Thể thao. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin) ở địa phương theo quy định của pháp luật; các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Văn hóa và Thể thao có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sở Văn hóa và Thể thao có các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ gồm: Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Tổ chức - Pháp chế; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Quản lý văn hóa; Phòng Quản lý di sản văn hóa; Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình; Phòng Quản lý thể dục thể thao. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, gồm: Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật; Trường Trung cấp Thể dục Thể thao Huế; Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế; Trung tâm Văn hóa Thông tin; Trung tâm Thể thao Huế; Trung tâm Thể thao Dưới nước; Trung tâm Quản lý và Tổ chức biểu diễn ca Huế; Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng;  Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng; Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế; Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế; Thư viện tổng hợp; Đoàn Bóng đá Huế.

Nhà Trưng bày tác phẩm nghệ thuật Điềm Phùng Thị trực thuộc Văn phòng Sở.

Trụ sở của Sở Văn hóa và Thể thao đặt tại số 08 Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

Dịp này cũng đã công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý các Sở nói trên. Theo đó, ông Phan Tiến Dũng, nguyên Giám đốc Sở VHTT&DL được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; các ông Lê Xuân Bình và Cao Chí Hải, nguyên Phó Giám đốc Sở VHTT&DL được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. Ông Lê Hữu Minh, nguyên Phó Giám đốc Sở VHTT&DL được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Du Lịch.

VP UBND tỉnh TT Huế