Bình Thuận cần tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch tại các thị trường trọng điểm
Cập nhật: 23/06/2014
Đây là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ VHTTDL - Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận Huỳnh Văn Tí về công tác văn hóa, thể thao và du lịch, ngày 05/6/2014. 
 

Sau khi nghe Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2014, các kiến nghị, đề xuất, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Bình Thuận, đặc biệt là tầm nhìn và các giải pháp phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận trong những năm vừa qua.

Để thực hiện tốt công tác tổ chức, phát triển sự nghiệp văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch của tỉnh năm 2014 và những năm tiếp theo, Bộ VHTTDL đề nghị tỉnh Bình Thuận tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch phát triển văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có kế hoạch sưu tầm, bảo quản, bảo vệ các tài liệu lịch sử về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; chỉ đạo nội dung hoạt động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng thực chất, hiệu quả hơn; nghiên cứu, thuê chuyên gia nước ngoài lập Quy hoạch phát triển du lịch Bình Thuận, đặc biệt là du lịch biển;

Đồng thời tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch tại các thị trường trọng điểm, đặc biệt là thị trường Nga; trước mắt chỉ đạo một số doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh liên hệ với Tổng cục Du lịch để đăng ký tham gia quảng bá, xúc tiến du lịch trong khuôn khổ Những Ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga vào cuối tháng 6/2014;

Tập trung đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn, đặc biệt phải xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ du lịch đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách du lịch có khả năng chi trả cao;

Tổ chức khai thác hợp lý nguồn tài nguyên khoáng sản titan trên địa bàn tỉnh, đảm bảo không ảnh hướng đến môi trường du lịch của tỉnh; tích cực phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương sớm triển khai thi công tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và sân bay Phan Thiết theo chủ trương của Chính phủ.

Về một số đề xuất, kiến nghị của tỉnh: về hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch từ nguồn vốn ADB: Đề nghị tỉnh bổ sung hoàn chỉnh nội dung, đề cương chi tiết của dự án cho phù hợp với các tiêu chí của ADB. Trong đó, lưu ý bổ sung nội dung du lịch cộng đồng gắn với phát triển hạ tầng du lịch trên tuyến du lịch hành lang các nước Tiểu vùng sông Mê Kông, gửi Bộ xem xét, tổng hợp đưa vào thực hiện trong giai đoạn 4 của Dự án phát triển du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông do ADB tài trợ;

Về vốn hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch: Đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn lập dự án và gửi Bộ VHTTDL, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định bố trí vốn thực hiện năm 2015 và những năm tiếp theo. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ quan tâm đúng mức đối với tỉnh Bình Thuận để Tỉnh có điều kiện phát triển du lịch ngày càng mạnh và toàn diện hơn.

Về dự án xây dựng Trung tâm Du lịch - Thể thao biển: Bộ VHTTDL ủng hộ chủ trương, đề nghị tỉnh lập dự án, đồng thời xem xét, lựa chọn vị trí, phạm vi hợp lý, gần các khu, điểm du lịch đã có sẵn cơ sở hạ tầng để gắn việc khai thác, sử dụng hiệu quả công trình, phục vụ tốt hơn cho phát triển du lịch của địa phương.

Bộ VHTTDL giao Tổng cục Thể dục thể thao, Vụ Kế hoạch, Tài chính phối hợp, tham gia góp ý về chuyên môn Dự án trước khi trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

vhttdlkv3.gov.vn