Giải thưởng du lịch Việt Nam – Giải thưởng duy nhất và uy tín nhất của ngành Du lịch
Cập nhật: 19/06/2014
(TITC) – Ngày 10/06/2014, Hiệp hội Lữ hành Việt Nam và Hiệp hội Khách sạn Việt Nam (thuộc Hiệp hội Du lịch Việt Nam) đã có công văn gửi các hội viên đề nghị không tham gia Chương trình Công bố và tôn vinh “Thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ du lịch mang bản sắc văn hóa được yêu thích” do Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc, Liên hiệp hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam và Công ty Truyền thông Đông Á tổ chức. 
 

Vừa qua, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã nhận được phản ánh của nhiều công ty lữ hành, khách sạn, sau khi nghiên cứu, nhận thấy Chương trình Công bố và tôn vinh “Thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ du lịch mang bản sắc văn hóa được yêu thích” không đưa ra các tiêu chí cụ thể để xét chọn, không có hội đồng xét duyệt với các thành phần có chuyên môn về lữ hành, du lịch, khách sạn và dịch vụ. Ngoài ra Chương trình không chỉ xét chọn các doanh nghiệp du lịch theo tiêu đề của Chương trình là “mang bản sắc văn hóa” mà còn đưa ra các nội dung bình chọn phức tạp, có chuyên môn sâu như khách sạn sang trọng, khách sạn đón nhiều khách du lịch được yêu thích nhất, nhà hàng thân thiện với môi trường, ẩm thực độc đáo, trang trại sinh thái…

Trước tình hình này, Hiệp hội Lữ hành và Hiệp hội Khách sạn Việt Nam đã nhấn mạnh Giải thưởng du lịch Việt Nam là giải thưởng duy nhất và uy tín nhất của ngành Du lịch nhằm tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển du lịch Việt Nam và đã được Tổng cục Du lịch và Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức từ năm 1999 đến nay; được Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho phép tổ chức hàng năm theo Thông báo số 6343/VPCP-TCCV ngày 01/08/2013 của Văn phòng Chính phủ, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế tổ chức Giải thưởng Du lịch Việt Nam theo Quyết định số 1311/QĐ-BVHTTDL ngày 05/05/2014, trong đó đã quy định rõ quy trình xét chọn, tiêu chí cụ thể cho mỗi loại giải thưởng, tổ chức Hội đồng chuyên môn bình chọn giải thưởng.

Thực hiện Quy chế này, Tổng cục Du lịch và Hiệp hội Du lịch Việt Nam hiện đang triển khai tổ chức bình xét, tôn vinh các doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2013 dự kiến được tổ chức vào ngày 27/9/2014.

Qua công văn, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đề nghị các hội viên không tham gia Chương trình công bố và tôn vinh “Thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ du lịch mang bản sắc văn hóa được yêu thích” mà tập trung chuẩn bị tham gia Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2013 do Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Tổng cục Du lịch phối hợp tổ chức.

Xem chi tiết Quy chế tổ chức Giải thưởng Du lịch Việt Nam

Hồng Nhung