Hà Nội công bố quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích làng cổ Đường Lâm
Cập nhật: 12/03/2014
Ngày 7/3, tại UBND thị xã Sơn Tây, Sở Quy hoạch và Kiến trúc phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội, UBND thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị công bố và bàn giao hồ sơ quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích làng cổ Đường Lâm, tỉ lệ 1/2000.
 

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính 5 thôn: Mông Phụ, Đông Sàng, Cam Thịnh, Đoài Giáp, Cam Lâm và một phần đồng ruộng thuộc xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây; phía Bắc giáp quốc lộ 32, phía Đông giáp đất nông nghiệp và thôn Phụ Khang xã Đường Lâm, phía Nam giáp Đồi Hổ Gầm xã Đường Lâm và phía Tây giáp xã Cam Thượng huyện Ba Vì. Với quy mô 164,02 ha ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch trùng với ranh giới vùng bảo vệ 2 của di tích làng cổ Đường Lâm. Trong đó, phạm vi quy hoạch bảo tồn trọng tâm nằm trong ranh giới quy hoạch thôn Mông Phụ là 14,6 ha. Quy mô dân số dự kiến đến năm 2020 đạt 7.000 dân và khách du lịch khoảng 200.000 khách/năm. 

Nội dung quy hoạch bao gồm 7 nội dung chính: quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích; quy hoạch tổng hợp mặt bằng sử dụng đất; quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị; quy hoạch hệ thống hạ tầng; phân kỳ đầu tư; tổ chức hoạt động du lịch; quy định quản lý. 

Mục tiêu là tổng hợp nghiên cứu và đánh giá thống nhất giá trị của làng cổ ở Đường Lâm nhằm gìn giữ nguyên vẹn và đầy đủ các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, giá trị lịch sử của khu làng cổ; xác định phương án bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị khu di tích, đề xuất các giải pháp quản lý bảo vệ và khai thác hiệu quả, phát huy giá trị khu làng cổ đúng cấu trúc và phát triển kinh tế địa phương kết hợp bảo vệ môi trường. Bên cạnh việc xác định phương án bảo tồn, tôn tạo gắn liền với phát huy và phát triển, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của khu di tích, khu vực dân cư thuộc khu di tích và lân cận đảm bảo sự phát triển bền vững, phát triển kinh tế địa phương theo hướng dịch vụ du lịch; quy hoạch còn xây dựng các chương trình, kế hoạch ngắn hạn và dài hạn phương thức bảo tồn tôn tạo di tích, xác định các dự án đầu tư ưu tiên thu hút mọi thành phần kinh tế tham gia bảo tồn, tôn tạo khu di tích, đồng thời làm cơ sở tổ chức quản lý, khai thác, phát huy các giá trị để phát triển kinh tế xã hội và đáp ứng điều kiện phát triển mới. Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo, phát huy di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia cần tiếp cận và hướng tới sẽ là di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt và di sản văn hóa thế giới theo lộ trình khả thi và phù hợp. 

Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây, ông Đặng Vũ Nhật Thăng nhấn mạnh làng cổ Đường Lâm là làng cổ đầu tiên của Việt Nam được xếp hạng di tích quốc gia và làng cổ đầu tiên có quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích. Hơn 7 năm nghiên cứu xây dựng kỹ càng, quy hoạch làng cổ Đường Lâm đã được thành phố chỉ đạo, thông qua và phê duyệt. Tuy nhiên, để quản lý, vận hành quy hoạch này là vấn đề lớn và lâu dài. Trong quá trình triển khai quy hoạch, thị xã Sơn Tây sẽ tiếp tục xin ý kiến các sở, ngành và thành phố để đưa đồ án vào thực tiễn, trong đó bao gồm các vấn đề quản lý đất đai, xây dựng, quy hoạch…. Ông Thăng cũng cho biết, chủ tịch UBND thành phố cũng đã giao cho thị xã Sơn Tây nghiên cứu xây dựng đề án phát huy giá trị di tích làng cổ.

TTXVN