Đồng Tháp phát triển du lịch “Làng bè Bình Thạnh”
Cập nhật: 10/03/2014
UBND huyện Cao Lãnh vừa tổ chức họp bàn phương án phát triển du lịch “Làng bè Bình Thạnh” giai đoạn 2014 – 2020.
 

Khu du lịch làng bè Bình Thạnh được huyện Cao Lãnh chọn quy hoạch tại ấp Bình Tân với quy mô 12 lồng bè, trong đó 2 bè chuyên phục vụ ăn uống, nghỉ mát; 10 lồng bè phục vụ tham quan, khám phá nghề nuôi cá bè. Từ nay đến ngày 30/4/2014, triển khai thực hiện các hạng mục công trình, hoàn thành và đưa vào hoạt động khu du lịch làng bè Bình Thạnh. Nguồn vốn đầu tư thực hiện được huy động trong dân và nguồn hỗ trợ kết cấu hạ tầng từ huyện. 

Phát triển du lịch làng bè Bình Thạnh được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 2014 - 2015, từng bước hình thành điểm du lịch cộng đồng tại làng bè Bình Thạnh với các dịch vụ ẩm thực, dịch vụ tham quan trải nghiệm, mở rộng kết nối các địa điểm du lịch trong huyện, tỉnh; xây dựng đề án trồng lan với diện tích 1ha. Giai đoạn 2015 - 2020, tập trung mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, hình thành các dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, du lịch làng nghề...

Báo Đồng Tháp