Hội An phát động Hội thi Lồng đèn lần thứ 6
Cập nhật: 23/12/2013
Nhằm bảo tồn, phát huy, tôn vinh nghề, đồng thời khuyến khích sự sáng tạo của các nghệ nhân, các thợ thủ công trong chế tác các tác phẩm lồng đèn thủ công truyền thống, Tp. Hội An (Quảng Nam) phát động “Hội thi Lồng đèn Hội An lần thứ 6, Giáp Ngọ - 2014”.

Hội thi sẽ gồm các nội dung cụ thể nhằm tạo không gian đèn lồng, trưng bày nghệ thuật sắp đặt lồng đèn. Theo đó, thi “Nghệ thuật sắp đặt lồng đèn” tại các điểm di tích, công trình tín ngưỡng, các cây cầu; thi “Lồng đèn thương mại” và thi “Lồng đèn nghệ thuật”.

Tổng kết, phát thưởng hội thi sẽ diễn ra vào ngày 5/2/2014.

Báo Văn hóa