Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 


 

Bệnh viện C Đà Nẵng

Địa chỉ: 122 Hải Phòng, Q. Hải Châu

Điện thoại: (84-236) 3821 480

Bệnh viện Đà Nẵng

Địa chỉ: 124 Hải Phỏng, Q. Hải Châu

Điện thoại: (84-236) 3821 118 

Bệnh viện Mắt Đà Nẵng

Địa chỉ: 68 Phan Đăng Lưu, Q. Hải Châu

Điện thoại: (84) 9 0693 0688

Bệnh viện Y học Cổ truyền Đà Nẵng

Địa chỉ: 9 Trần Thủ Độ, Q. Cẩm Lệ
342 Phan Châu Trinh, Q. Hải Châu

Điện thoại: (84-236) 3696 123/ 3550 989 

Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vimec

Địa chỉ: đường 30/4, Q. Cẩm lệ

Điện thoại: (84-236) 3611 611

Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng

Địa chỉ: 402 Lê văn Hiến, Q. Ngũ hành Sơn

Điện thoại: (84-236) 3967 777

Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng

Địa chỉ: 26C Chu Văn An, Q. Hải Châu

Điện thoại: (84-236) 2222 055

 

Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng

Địa chỉ: 91 Dũng sĩ Thanh Khê, Q. Thanh Khê

Điện thoại: (84-236) 3766 591

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Địa chỉ: Hòa Minh, Q. Liên Chiều, Đà Nẵng

Điện thoại: (84-236) 3717 717

 

Bệnh viện Phục hồi chức năng 

Địa chỉ: Tổ 82 Võ Nguyên Giáp, Q. Ngũ Hành Sơn

Điện thoại: (84-236) 3952 705

Bệnh viện Giao thông vận tải

Địa chỉ: 68 Hoàng Văn Thái, Q. Liên Chiểu

Điện thoại: 

Bệnh viện Đa khoa Hải Châu

Địa chỉ: 38 Cao Thắng, Q. Hải Châu

Điện thoại: (84-236) 3895 192