Quảng Ninh áp dụng những biện pháp hiệu quả cho du lịch
Để bảo tồn, phát huy, phát triển di sản vịnh Hạ Long và các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị bàn về nâng cao môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam
Hội thảo “Tập huấn tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam” do Viện Âm nhạc Việt Nam (VIM) và Trung tâm thông tin và…
TIN NỔI BẬT