Gắn bản sắc dân tộc Dao (Yên Bái) với phát triển du lịch
Thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình (Yên Bái) có thế mạnh về thiên nhiên và đậm bản sắc văn hóa dân tộc Dao, đây là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch. Tuy nhiên, cần có mô hình du lịch cộng đồng phù hợp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc và phát triển du lịch bền vững.
TIN NỔI BẬT