Liên hoan Nghệ thuật quần chúng các dân tộc Lai Châu 2023
Cập nhật: 20/10/2023
Liên hoan Nghệ thuật quần chúng các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu, năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 20- 22.10 với chủ đề “Hương sắc Lai Châu” có quy mô cấp tỉnh với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch.

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng các dân tộc thiểu số Lai Châu diễn ra từ ngày 20- 22.10.  Ảnh minh họa

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu, năm 2023 là một trong những hoạt động thiết thực nhằm góp phần cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

Với chủ đề “Hương sắc Lai Châu”, Liên hoan có sự tham gia của nghệ nhân, diễn viên thuộc các CLB bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số; đoàn văn nghệ quần chúng dân tộc thiểu số tiêu biểu trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá. Các đơn vị tham gia liên hoan các tiết mục có nội dung  ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch.

Theo đó, Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 19h ngày 20.10. Tiếp đó là phần thi diễn văn nghệ quần chúng của của các đoàn tại sân khấu ngoài trời phố đi bộ Hoàng Diệu, T.P Lai Châu. Chương trình công diễn và Bế mạc trao giải diễn ra vào lúc 8h ngày 22.10 tại sân khấu ngoài trời chợ San Thàng, xã San Thàng, TP.Lai Châu. 

Tại Liên hoan, mỗi đoàn thực hiện 2 phần thi, trong đó phần thi trình diễn chương trình văn nghệ quần chúng ca, múa, nhạc mang đậm bản sắc riêng, độc đáo các dân tộc ở địa phương.

Các tiết mục phong phú, giàu bản sắc văn hóa các dân tộc tại Liên hoan góp phần khẳng định sức sống mãnh liệt của văn hóa các dân tộc qua thời gian và không gian. Trong sự giao thoa và biến đổi, trong xu thế hội nhập hiện nay văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là bản sắc quý giá của văn hóa tộc người mà còn là tài nguyên phát triển du lịch, là hành trang để cộng đồng các dân tộc tỉnh Lai Châu vững tin trên con đường phát triển.

Điểm nhấn là phần thi trình diễn trang phục truyền thống dân tộc, các đoàn tham gia sẽ giới thiệu và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc của địa phương sử dụng trong ngày thường, lễ hội, lễ cưới...

Theo Ban tổ chức, Liên hoan là dịp để các nghệ nhân, diễn viên thuộc các CLB bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số; các đoàn văn nghệ quần chúng dân tộc thiểu số tiêu biểu được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá gắn với phát triển du lịch tại các địa phương trên địa bàn Lai Châu.

Quỳnh Vy

Báo Văn hóa - baovanhoa.vn - Ngày 20/10/2023