Yên Bái tăng cường truyền thông, quảng bá du lịch tỉnh năm 2023, 2024
Cập nhật: 13/07/2023
Ngày 12/7, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 162 về truyền thông, quảng bá du lịch tỉnh năm 2023 và 2024.

Sắc màu văn hóa Tày trên con đường "Sắc màu văn hóa" tại Lễ hội Bưởi huyện Yên Bình năm 2022

Kế hoạch nhằm bảo đảm triển khai hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền và quảng bá về vùng đất và con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập"; quảng bá sâu rộng các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh; giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc; các tuyến, điểm du lịch, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế; qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái. 

Bên cạnh đó, tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị, địa phương liên quan, sự tham gia tích cực và chủ động của các cơ quan báo chí, truyền thông. Công tác truyền thông đảm bảo thực hiện đúng chỉ đạo của tỉnh và đảm bảo tích cực, phù hợp với thực tiễn và khả năng của các đơn vị. Nội dung và hình thức tuyên truyền phải đảm bảo kịp thời, chính xác, hấp dẫn, ấn tượng, tạo được sự lan tỏa sâu rộng và tiếp cận đến nhiều người.

Phát huy tối đa thế mạnh về nội dung và hình thức của các cơ quan báo chí hợp tác truyền thông với tỉnh để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh Yên Bái đến với khán, thính giả trong và ngoài nước.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy phối hợp với UBND cùng cấp đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá các hoạt động du lịch tỉnh Yên Bái trong năm 2023 và 2024.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố truyền thông, quảng bá qua xuất bản, tài liệu. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng và hiệu quả truyền thông; hướng dẫn các sở, ngành, địa phương nội dung chi tiết để thực hiện truyền thông, quảng bá đảm bảo theo yêu cầu đã đề ra…

Kế hoạch này được thực hiện thường xuyên trong 2 năm 2023 và 2024.

Minh Huyền

Báo Yên Bái - baoyenbai.com.vn - Đăng ngày 13/07/2023