Hàng không Việt Nam vận chuyển gần 55 triệu hành khách trong năm 2019
Cập nhật: 16/12/2019
Theo đại diện Cục Hàng không Việt Nam, năm 2019, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển đạt gần 55 triệu hành khách, tăng hơn 11% so với năm ngoái.

Ảnh minh họa

Năm 2019, thị trường hàng không Việt Nam tiếp tục có sự tăng trưởng cao, đạt 78,3 triệu khách (bao gồm cả các hàng không Việt Nam và nước ngoài), 1,25 triệu tấn hàng hóa, tăng tương ứng 11,8% về hành khách và 3% về hàng hóa so với năm 2018.

Tính đến tháng 11/2019, đội tàu bay của các hãng hàng không Việt Nam đạt 212 tàu, tăng 44 tàu so với năm 2018. Tính đến 30/11/2019, các hàng hàng không Việt Nam thực hiện hơn 295.000 chuyến bay, tăng 9,4% so với cùng kỳ 2018.

Lượng khách thông qua cảng hàng không đạt 115,5 triệu khách, tăng 11,8% so với năm 2018 và 1,5 triệu tấn hàng hóa, tăng 11% so với 2018.

Trong đó, số chuyến bay cất cánh đúng giờ là 255.000 chuyến, chiếm tỷ lệ 86,1%, giảm 0,2 điểm so với cùng kỳ năm 2018 và số chuyến bay hủy là 699 chuyến, chiếm tỷ lệ 0,24%, giảm 0,04 điểm so với cùng kỳ năm 2018.

Cục Hàng không đề nghị các hãng xác định mục tiêu đảm bảo tỷ lệ đúng giờ là chính sách ưu tiên, đầu tư thêm nguồn lực, nâng cao năng lực quản trị điều hành bay để giảm tỷ lệ chậm, hủy chuyến.

Nhị Xuân (t/h)

Báo Tổ Quốc