Phát triển Khu du lịch quốc gia Đankia – Suối Vàng thành trung tâm du lịch vùng Tây Nguyên
Cập nhật: 12/04/2019
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Kế hoạch số 1914/KH-UBND, triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Đankia – Suối Vàng, tỉnh Lâm Đồng đến 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo mục tiêu Kế hoạch, xây dựng và phát triển Khu du lịch quốc gia Đankia – Suối Vàng đến năm 2030, được cấp có thẩm quyền công nhận là Khu du lịch quốc gia, trở thành một trong những trung tâm du lịch vùng Tây Nguyên và cả nước với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hình thành được thương hiệu và sản phẩm du lịch đặc trưng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng.

Kế hoạch đề ra chỉ tiêu đến năm 2020, Khu du lịch quốc gia Đankia – Suối Vàng phấn đấu đón khoảng 3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 56 nghìn lượt; Đến năm 2030 đón 5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế quốc tế đạt 100 nghìn; Phát triển cơ sở lưu trú đến năm 2025 có 3.700 buồng lưu trú, phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 7.000 buồng lưu trú; Tạo việc làm trực tiếp cho khoảng 3.700 lao động vào năm 2025 và khoảng 7.000 lao động đến năm 2030; Tổng thu từ khách du lịch đến năm 2020 đạt 1.200 tỷ đổng, đến năm 2030 đạt khoảng 3.500 tỷ đồng.

Kế hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ triển khai gồm: Tuyên truyền, quảng bá; Cơ chế chính sách; Công tác quản lý nhà nước; Công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch; Công tác liên kết, hợp tác phát triển du lịch. Đặc biệt là việc triển khai các chương trình, dự án và thu hút đầu tư vào Khu du lịch quốc gia Đankia – Suối Vàng. Trong đó, nâng cấp, cải tạo kết hợp xây dựng hệ thống giao thông đối nội và đối ngoại phục vụ nhu cầu phát triển Khu du lịch. Thu hút đầu tư phát triển hệ thống cơ sở lưu trú du lịch, hệ thống cơ sở dịch vụ thương mại, ẩm thực; phát triển các công viên vui chơi giải trí, công viên chuyên đề khai thác các đặc trưng về địa hình, mặt nước, văn hóa và lịch sử địa phương, kết hợp với đầu tư xây dựng các khu vui chơi giải trí công nghệ cao. Bên cạnh đó, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ thể thao như sân golf, khu thể thao ngoài trời, các khu dã ngoại...

UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ xây dựng cơ chế thu hút đầu tư, chính sách ưu đãi cho các nhà đầu tư theo hướng khuyến khích các dự án đầu tư đa năng kết hợp dịch vụ du lịch để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, hỗ trợ các nhà đầu tư trong công tác đảm bảo hiệu quả đầu tư; Đồng thời liên kết, tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến để thu hút nguồn vốn đầu tư từ các tổ chức, cá nhân trong nước, các nhà đầu tư nước ngoài; các nguồn vốn tài trợ, thúc đẩy phát triển mô hình liên doanh, liên kết đảm an ninh quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội.

Báo Tổ quốc