UBND tỉnh Quảng Ninh nghe báo cáo tiến độ lập hồ sơ trình Quần thể di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử là di sản thế giới
Cập nhật: 11/11/2013
Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức họp về việc báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Chính phủ chủ trương cho Quảng Ninh lập Hồ sơ trình UNESCO công nhận di sản thế giới đối với Quần thể di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử; trình Chính phủ công nhận Khu di tích lịch sử nhà Trần ở Đông Triều là di tích Quốc gia đặc biệt. Đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Ban Quản lý (BQL) các di tích trọng điểm của tỉnh, để sớm trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Chính phủ chủ trương cho tỉnh lập hồ sơ trình UNESCO công nhận Quần thể di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử là Di sản thế giới, đơn vị đã xin ý kiến đóng góp của Ủy ban UNESCO Việt Nam; đồng thời chủ động phối hợp với Cục di sản văn hóa; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành xây dựng báo cáo tóm tắt Quần thể di sản văn hóa và danh thắng Yên Tử gồm 2 tỉnh Quảng Ninh và Bắc Giang. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện đang đề nghị Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia cho ý kiến để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo.

Đối với việc công nhận Khu di tích lịch sử nhà Trần ở Đông Triều là di tích Quốc gia đặc biệt, BQL các di tích trọng điểm của tỉnh đã hoàn thiện việc lập hồ sơ khoa học cho khu di tích này và đang trong quá trình đợi Chính phủ thẩm định xếp hạng.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những thành tích của BQL các di tích trọng điểm của tỉnh và các địa phương Uông Bí, Đông Triều trong công tác trình các bộ, ngành Trung ương xây dựng bộ hồ sơ của Quần thể di sản văn hóa và danh thắng Yên Tử; Khu di tích lịch sử nhà Trần, huyện Đông Triều. 

Liên quan đến việc trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Chính phủ chủ trương cho Quảng Ninh lập Hồ sơ trình UNESCO công nhận Di sản thế giới đối với Quần thể di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, đồng chí giao BQL các di tích trọng điểm tỉnh phối hợp với UBND TP. Uông Bí tiếp tục bám sát Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Cục di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Chính phủ để có các tờ trình lên Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2013.

Bên cạnh đó, đồng chí giao BQL các di tích trọng điểm tỉnh phụ trách việc phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang xây dựng biên bản ký kết hợp tác giữa 2 tỉnh; thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng hồ sơ Di sản thế giới đối với Quần thể di sản văn hóa và danh thắng Yên Tử; thuê chuyên gia tư vấn triển khai lập hồ sơ khoa học; phối hợp với Sở Tài chính để lập nhiệm vụ và dự trù kinh phí trình UBND tỉnh.

Báo Quảng Ninh